Obsah

Vo fotogalérii sa Vám budeme snažiť  priblížiť kultúrno- spoločenský život spolu s investičnými akciami ktoré sa konajú a realizujú na území obce.  Fotogaléria je rozčlenená podľa rokov. Použitá fotodokumentácia je zarchivovaná na obecnom úrade.

Veríme, že budete radi listovať vo fotkách a budete spomínať nielen na akcie ale aj občanov, ktorých na nich nájdete.