Obsah

Odovzdanie protipovodňového vozíka

Dňa 25.05.2016 bol obci odovzdaný pred ORHaZZ V Galante protipovodňový vozík.