Obsah

Prestavba ubyt. zariadenia na klubovňu a obnova dvora KD

Prestavba sa realizovala v mesiacoch jún - november 2016