Obsah

Výstavba a rekonštrukcia chodníka v miestnej časti Brakoň

Výstavba a rekonštrukcia chodníka sa realizovala v mesiacoch apríl- máj 2016