Obsah

90. výročie založenia DHZ

V roku 2017 slávilo DHZ v Gáni 90. výročie svojho založenia, oslavy sa konali v mesiaci máj.