Obsah

Karneval pre deti

Obec v spolupráci s p. učiteľkami z MŠ a klubom dôchodcov usporiadala v kultúrnom dome v Gáni karneval pre deti.