Obsah

Realizácia workoutového ihriska

Ihrisko zakúpilo OZ Mládež Gáň z 2% daní. Práce okolo osadenia si zabezpečili členovia OZ mládež Gáň v spolupráci s obcou. Po zrealizovaní OZ Mládež odovzdalo darovacou zmluvou workoutové ihrisko obci do majetku. Práce sa zrealizovali v mesiacoch august- september 2017