Obsah

Spevnené plochy v materskej škôlke

Počas prázdnin v mesiaci júl - august 2017 sa zrealizovala rekonštrukcia chodníkov a realizácia detského ihriska v priestoroch materskej školy