Obsah

Veľkonočný turnaj v dáme

Akcia sa uskutočnila v kultúrnom dome. Organizátor akcie je každoročne Ing. Jankovič.