Obsah

Výstava ovocia a zeleniny, poľovníctva

Na prelome mesiacov august a september, MO zväzu záhradkárov v spolupráci s poľovným združením Hubert Nebojsa pripravili pre priaznivcov výstavu v kultúrnom dome v Gáni