Obsah

Zriadenie soc. zázemia a spevnené plochy pri dome smútku

Obec Gáň v mesiacoch máj - august 2017 zrealizovala dokončenie rozostavanej stavby pri cintoríne, ktorú spolu s priľahlým pozemkom získala v dražbe. Vytvorila tak v budove sociálne zázemie (WC) pre návštevníkov cintorína a skladové priestory a na priľahlom pozemku spevnené plochy, ktoré slúžia na parkovanie pre návštevníkov.