Obsah

Karneval pre deti

Fašiangové obdobie každý rok končíme detským karnevalom. Organizátorom je obec Gáň, program pre deti pripravili pani učiteľky z materskej školy a šišky upiekli gazdinky z klubu dôchodcov. Karneval sa konal 10.02.2018 v kultúrnom dome.