Obsah

Udelenie ceny obce rok 2011

13.11.2011 obec udelila cenu obce, rodákovi RnDr. Michalovi Valúšekovi pri príležitosti dovŕšenia jubilejného veku 80 rokov. Udelenie ceny bolo spojené s autogramiádou jeho knihy Od súmraku do úsvitu a s výstúpením klientov domova sociálnych služieb Humanitas Hlohovec.