Obsah

Majetkové priznanie novozvoleného starostu obce - majetkové pomery pri nástupe do funkcie

Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejných funkcionárov (8.37 MB)