Obsah

 

Zverejňovanie matekového priznania nadobudlo účinnosť od 01.01.2020

 

Majetkové priznanie za rok 2020 podala starotska obce na predpísanom tlačive  dňa 24.03.2020.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára -  starostky  majetkové priznanie starostky za rok 2020 (8.26 MB)

 

Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov zasadla dňa 29.06.2020  

Zápisnica zápisnica zo dňa 29.06.2020 (1.01 MB)