Obsah

 

 

Majetkové priznanie za rok 2021  podala starotska obce na predpísanom tlačive  dňa 10.03.2021.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára -  starostky   majetkové priznanie za rok 2021 (7.05 MB)

 

Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov zasadla dňa 24.03.2021 

zápisnica   zápisnica zo dňa 24.03.2021 (796.13 kB)