Obsah

Majetkové priznanie podané novozvoleným starostom obce dňa 22.12.2022

Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejných funkcionárov (8.35 MB) 

 

 

Majetkové priznanie za rok 2022 podala starostka obce na predpísanom tlačive dňa 10.03.2022

 

- oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára:   Oznámenie funkcií,zamestnaní,činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.pdf (9.91 MB)

 

 

Komisia verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov zsadala dňa 05.05.2022

Zápis komisie pre ochranu verejného záujmu.pdf (1.03 MB)