Obsah

materská školaMaterská škola  Gáň

 

Zriaďovateľom je obec Gáň. Slávnostné otvorenie materskej školy sa uskutočnilo 03.09.1984. Sídli v priestoroch bývalej školy, ktorá bola postavená v rokoch 1929 - 1931. Škôlka fungovala ako homogénna jednotriedka s maximálnym počtom detí 25.  V roku 2007 sa uskutočnila  výmena okien a následne v roku 2008 zateplenie budovy.   V roku 2012 sa zrealizovala rekonštrukcia - výmen strešnej krytiny, výmena detského ihriska na dvore MŠ, rekonštrukcia vnútroných priestorov a v školskom roku 2012 -2013 sa škôlka rozšírila na dvojtriedku s maximálnym počtom detí 37.  Sučasťou materskej školy je aj školská jedáleň.  Celkový počet zamestnacov je 7.

 

Kontaktná adresa na Materskú školu:                                                             Fakturačné údaje:

Materská škola Gáň                                                                                    Obec Gáň

Gáň 23,  925 31 Gáň                                                                                     Materská škola

Tel.číslo:  031/780 58 33                                                                              IČO: 00 305 944

mail:   skolka.gan@obecgan.sk                                                                Gáň 27, 925 31 Gáň