Obsah

OBECNÝ  ÚRAD

 

Identifikačné údaje:                                                                 kontakty:

Obec Gáň

Obecný úrad Gáň                                                                        tel.: 031/780 5104

Gáň 27, 925 31 Gáň                                                          mobil OcÚ: 0911 892 700

                                                                                 mobil starostka: 0904 514 420

 

IČO:  00 305 944                                                                          Fax: 031/7805116

DIČ:  2021 15 35 52                                                                   email: obecgan@obecgan.sk        

 

POZOR ZMENA ÚRADNÝCH  HODÍN

z dôvodu mimoriadnej situácie úrad upravil úradné hodiny až do odvolania nasledovne:

 

- vybavovať bude obecný úrad iba občanov  s trvalým pobytom na území obce

 

Úradné hodiny :

Pondelok               9.00 hod.   -   12.00 hod.

Utorok                   9.00 hod.   -   12.00 hod.

Streda                    9.00 hod.   -   12.00 hod. 

Štvrtok                  nestránkový deň

Piatok                    9.00 hod.   -   12,00 hod.

 

Zberný dvor bude otvorený iba   utorky a to     od  9.00 hod.   -   12.00 hod.

 

Vstup do priestorov iba po jednej osobe a v rúšku. 

Tieto úradné hodiny a opatrenia budú trvať až do odvolania.