Obsah

OBECNÝ  ÚRAD

 

Identifikačné údaje:                                                                 kontakty:

Obec Gáň

Obecný úrad Gáň                                                                        tel.: 031/780 5104

Gáň 27, 925 31 Gáň                                                          mobil OcÚ: 0911 892 700

                                                                                 mobil starostka: 0904 514 420

 

IČO:  00 305 944                                                                          Fax: 031/7805116

DIČ:  2021 15 35 52                                                                   email: obecgan@obecgan.sk        

 

POZOR ZMENA ÚRADNÝCH  HODÍN   od 22.02.2021 až do odvolania:

 

Úradné hodiny: 

Pondelok až streda v čase od  08,00 hod. do 12,00 hod.

iba pre občanov obce, občanov s prechodným pobytom, a osoby, ktoré vlastnia  v obci nehnuteľnosť a zdržiavajú sa v obci celoročne.

 

Je potrebné dodržiavať:

Vstup do priestorov iba po jednej osobe a v rúšku.  Dodržiavať odstup a použitie dezinfekcie. Preukázanie sa platným certifikátom/potvrdením/  o vykonaní testu.

 

OTVORENIE ZBERNÉHO DVORA BUDE NASLEDOVNE:

Tak ako je uvedené v harmonograme iba  utorky sa upraví čas a to otvorenie od 8,00 hod.  do 12,00 hod. 

 

 

Úradné hodiny :

Pondelok               9.00 hod.   -   12.00 hod.       12.30 hod.  - 15.00 hod

Utorok                   9.00 hod.   -   12.00 hod.       12.30 hod. - 16.30 hod.

Streda                    9.00 hod.   -   12.00 hod.       12.30 hod. - 15.00 hod.

Štvrtok                  nestránkový deň

Piatok                    9.00 hod.   -   12.00 hod.

 

Zberný dvor bude otvorený   utorky a to     od  9.00 hod.   -   12.00 hod.

                                                                                      12.30 hod     -  16.30 hod.

Soboty podľa priloženého  harmonogramu     harmonogram (68.5 kB)

Vstup do priestorov iba po jednej osobe a v rúšku.