Obsah

2022

záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2022.doc

Plnenie rozpočtu

plnenie rozpočtu.xlsx

výročná správa obce

Výročná správa obce Gáň rok 2022.doc

2021

záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf

príloha k záverečnému účtu

plnenie rozpočtu.pdf

výročná správa obce

Výročná správa obce Gáň rok 2021.pdf

2020

záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020.doc

príloha záverečného účtu

plnenie rozpočtu.xlsx

Výročná správa 2020

Výročná správa obce Gáň rok 2020.doc

2019

záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2019.doc

príloha záverečného účtu

plnenie rozpočtu.xlsx

2018

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018.doc

Plnenie príjmov a výdavkov

plnenie rozpočtu.xlsx

Výročná správa obce

Výročná správa obce Gáň rok 2018.doc

2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017.doc

Plnenie príjmov a výdavkov

plnenie rozpočtu.xlsx

Výročná správa obce

Výročná správa obce Gáň rok 2017.doc

2016

Záverečný účet obce za rok 2016

záverečný účet obce za rok 2016.doc

Plnenie príjmov a výdavkov

plnenie príjmov a výdavkov.xlsx

Výročná správa obce

Výročná správa obce Gáň rok 2016.doc

Stránka