Obsah

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet obce na roky 2023-2025

Viacročný rozpočet 2023-2025 - zverejnenie.xls Stiahnuté: 6x

2022

rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtové opratrenie 3 2022.doc Stiahnuté: 9x

rozpočtové opatrenie č. 2

rozpočtové opratrenie 2 2022.doc Stiahnuté: 6x

Rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtové opratrenie 1 2022.doc Stiahnuté: 6x

Rozpočet obce na roky 2022-2024

Viacročný rozpočet 2022-24 zverejnené.xls Stiahnuté: 53x

2021

rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtové opratrenie 1 2021.doc Stiahnuté: 51x

rozpočtové opatrenie č. 2

rozpočtové opratrenie 2 2021.doc Stiahnuté: 34x

rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtové opratrenie 3 2021.doc Stiahnuté: 45x

Rozpočet obce na roky 2021-2023

Viacročný rozpočet 2021-2023 zverejnené.xls Stiahnuté: 78x

2020

rozpočtové opatrenie č. 4

rozpočtové opratrenie 4 2020.doc Stiahnuté: 84x

rozpočtové opatrenie č 2

rozpočtové opratrenie 2 2020.doc Stiahnuté: 114x

rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtové opratrenie 1 2020.doc Stiahnuté: 112x

Rozpočet obce na roky 2020-2022

Viacročný rozpočet 2020-2022 zverejnenie.xls Stiahnuté: 122x

2019

rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtové opratrenie 3 2019.doc Stiahnuté: 148x

rozpočtové opatrenie č 2

rozpočtové opratrenie 2 2019.doc Stiahnuté: 188x

rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtové opratrenie 1 2019.doc Stiahnuté: 145x

Rozpočet obce na roky 2019-2021

Viacročný rozpočet 2019-2021 zverejnenie.xls Stiahnuté: 226x

2018

rozpočtové opatrenie č. 4

rozpočtové opratrenie 4 2018.doc Stiahnuté: 222x

rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtové opratrenie 3 2018.doc Stiahnuté: 181x

rozpočtové opatrenie č 2

rozpočtové opratrenie 2 2018.doc Stiahnuté: 217x

Stránka