Obsah

Príloha č. 1 k VZN č. 74/2012

zmena prílohy k VZN 74 III. – kópia.docx Stiahnuté: 12x | 02.12.2019

Dodatok č. 3 k VZN č. 85/2016 o miestnych daniach...

Dodatok č. 3 k VZN 85 miestne dane.docx Stiahnuté: 16x | 02.12.2019

VZN č. 91/2019 o výške mesačného príspevku na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v mš

VZN č. 91 príspevky škôlka.doc Stiahnuté: 34x | 16.08.2019

Dodatok č. 1 k VZN 85/2016 o miestnom poplatku za KO a DS

dodatok č. 1 k vzn 85 miestne dane.docx Stiahnuté: 211x | 15.05.2017

VZN 90/2017 o nakladaní s KO a DSO

vzn č. 90 nakladanie s ko.doc Stiahnuté: 166x | 15.05.2017

VZN 89/2017 zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

vzn č . 89 zásady hospodárenia s fp.doc Stiahnuté: 387x | 15.05.2017

VZN 88/2017 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

vzn č. 88 - hospodárenie s majetkom obce.doc Stiahnuté: 195x | 15.05.2017

VZN 87/2017 o umiestňovaní volebných plagátov

vzn č. 87 vylepovanie plagátov.doc Stiahnuté: 270x | 07.03.2017

VZN 86/2017 o miestnom referende

vzn č. 86 miestne referendum.doc Stiahnuté: 173x | 07.03.2017

VZN 85/2016 o miestnych daniach a poplatku

vzn č. 85 miestne dane.doc Stiahnuté: 322x | 02.03.2017

príloha č. 1 k VZN 74/2012

zmena prílohy k vzn 74 ii..docx Stiahnuté: 148x | 28.11.2016

dodatok_c_1_k_vzn_c._58

dodatok_c_1_k_vzn_c._58.doc Stiahnuté: 188x | 04.07.2016

smernica_-_staznosti_0

smernica_-_staznosti_0.doc Stiahnuté: 215x | 04.07.2016

vzn_49_-o_ochrane_ovzdusia_za_mzzo

vzn_49_-o_ochrane_ovzdusia_za_mzzo.doc Stiahnuté: 192x | 04.07.2016

vzn_51_-trhovy_poriadok_pre_pril.trhy_

vzn_51_-trhovy_poriadok_pre_pril.trhy_.doc Stiahnuté: 150x | 04.07.2016

vzn_c.67_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska

vzn_c.67_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.doc Stiahnuté: 181x | 04.07.2016

vzn_c._11-podmienky_predaja_vyrobkov

vzn_c._11-podmienky_predaja_vyrobkov.doc Stiahnuté: 105x | 04.07.2016

vzn_c._12_-_prilezitostne_trhy

vzn_c._12_-_prilezitostne_trhy.doc Stiahnuté: 103x | 04.07.2016

vzn_c._23_-_drzanie_psov

vzn_c._23_-_drzanie_psov.doc Stiahnuté: 102x | 04.07.2016

vzn_c._30_-_urceni_skol._obvodu

vzn_c._30_-_urceni_skol._obvodu.doc Stiahnuté: 109x | 04.07.2016

Stránka