Obsah

VZN č. 94/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŚ

VZN 94 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach.docx Stiahnuté: 8x | 16.12.2022

Príloha č. 1 k VZN č. 74/2012

zmena prílohy k VZN 74 VI.docx Stiahnuté: 8x | 16.12.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 87/2021 vylepovanie plagátov

Dodatok č 1 k vzn 87 vylepovanie plagátov.docx Stiahnuté: 63x | 14.06.2021

VZN č. 93/2020 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce

VZN č. 93 dotácie.docx Stiahnuté: 96x | 11.12.2020

VZN č. 92/2020 zásady poskytovania sociálnej pomoci

VZN č. 92 - Zásady poskytovania SP nové.doc Stiahnuté: 221x | 25.06.2020

Dodatok č. 3 k VZN č. 85/2016 o miestnych daniach...

Dodatok č. 3 k VZN 85 miestne dane.docx Stiahnuté: 159x | 02.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN 85/2016 o miestnom poplatku za KO a DS

dodatok č. 1 k vzn 85 miestne dane.docx Stiahnuté: 382x | 15.05.2017

VZN 90/2017 o nakladaní s KO a DSO

vzn č. 90 nakladanie s ko.doc Stiahnuté: 293x | 15.05.2017

VZN 89/2017 zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

vzn č . 89 zásady hospodárenia s fp.doc Stiahnuté: 746x | 15.05.2017

VZN 88/2017 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

vzn č. 88 - hospodárenie s majetkom obce.doc Stiahnuté: 343x | 15.05.2017

VZN 87/2017 o umiestňovaní volebných plagátov

vzn č. 87 vylepovanie plagátov.doc Stiahnuté: 395x | 07.03.2017

VZN 86/2017 o miestnom referende

vzn č. 86 miestne referendum.doc Stiahnuté: 342x | 07.03.2017

VZN 85/2016 o miestnych daniach a poplatku

vzn č. 85 miestne dane.doc Stiahnuté: 525x | 02.03.2017

príloha č. 1 k VZN 74/2012

zmena prílohy k vzn 74 ii..docx Stiahnuté: 284x | 28.11.2016

dodatok_c_1_k_vzn_c._58

dodatok_c_1_k_vzn_c._58.doc Stiahnuté: 338x | 04.07.2016

smernica_-_staznosti_0

smernica_-_staznosti_0.doc Stiahnuté: 335x | 04.07.2016

vzn_49_-o_ochrane_ovzdusia_za_mzzo

vzn_49_-o_ochrane_ovzdusia_za_mzzo.doc Stiahnuté: 344x | 04.07.2016

vzn_51_-trhovy_poriadok_pre_pril.trhy_

vzn_51_-trhovy_poriadok_pre_pril.trhy_.doc Stiahnuté: 265x | 04.07.2016

vzn_c.67_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska

vzn_c.67_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.doc Stiahnuté: 271x | 04.07.2016

vzn_c._11-podmienky_predaja_vyrobkov

vzn_c._11-podmienky_predaja_vyrobkov.doc Stiahnuté: 205x | 04.07.2016

Stránka