Obsah

Zastupiteľstvo

Zápisnice

2022
zápisnica 16.6.2022

zápisnica 16.6.2022.doc Stiahnuté: 35x | 22.06.2022

Zápisnice

2022
Zápisnica 17.3.2022

zápisnica 17.3.2022.doc Stiahnuté: 34x | 14.06.2022

Pozvánky

2022
Pozvánka 16.6.2022

pozvánka na zastupiteľstvo 16.06.2022.doc Stiahnuté: 26x | 14.06.2022

Pozvánky

2022
Pozvánka 17.03.2022

pozvánka na zastupiteľstvo 17.03.2022.doc Stiahnuté: 31x | 16.03.2022

Zápisnice

2021
zápisnica 16.12.2021

zápisnica 16.12.2021.doc Stiahnuté: 44x | 22.12.2021

Zápisnice

2021
Zastupiteľstvo 23.9.2021

zápisnica 23.9.2021.doc Stiahnuté: 55x | 27.09.2021

Pozvánky

2021
pozvánka 23092021

pozvánka na zastupiteľstvo 23.09.2021.doc Stiahnuté: 72x | 20.09.2021

Zápisnice

2021
zápisnica 10.6.2021

zápisnica 10.6.2021.doc Stiahnuté: 101x | 29.07.2021

Pozvánky

2021
Zastupiteľstvo 10.6.2021

pozvánka na zastupiteľstvo 10.06.2021.doc Stiahnuté: 66x | 08.06.2021

Zápisnice

2021
zápisnica 18.3.2021

zápisnica 18.3.2021.doc Stiahnuté: 75x | 23.04.2021

Zápisnice

2020
zápisnica 10.12.2020

zápisnica 10.12.2020.doc Stiahnuté: 96x | 21.12.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 17.9.2020

zápisnica 17.9.2020.doc Stiahnuté: 155x | 24.09.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 11.6.2020

zápisnica 11.6.2020.doc Stiahnuté: 139x | 25.06.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 5.3.2020

zápisnica 5.3.2020.doc Stiahnuté: 164x | 23.03.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 28.11.2019

zápisnica 28.11.2019.doc Stiahnuté: 167x | 31.01.2020

Zápisnice

2019
zápisnica 15.8.2019

zápisnica 15.8.2019.doc Stiahnuté: 172x | 01.10.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 13.6.2019

zápisnica 13.6.2019.doc Stiahnuté: 218x | 17.06.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 21.3.2019

zápisnica 21.3.2019.doc Stiahnuté: 209x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 14.12.2018

zápisnica 14.12.2018.doc Stiahnuté: 229x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 20.11.2018

zápisnica 20.11.2018.doc Stiahnuté: 219x | 22.03.2019

Stránka