Obsah

Zastupiteľstvo

Zápisnice

2020
zápisnica 17.9.2020

zápisnica 17.9.2020.doc Stiahnuté: 18x | 24.09.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 11.6.2020

zápisnica 11.6.2020.doc Stiahnuté: 31x | 25.06.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 5.3.2020

zápisnica 5.3.2020.doc Stiahnuté: 55x | 23.03.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 28.11.2019

zápisnica 28.11.2019.doc Stiahnuté: 48x | 31.01.2020

Zápisnice

2019
zápisnica 15.8.2019

zápisnica 15.8.2019.doc Stiahnuté: 84x | 01.10.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 13.6.2019

zápisnica 13.6.2019.doc Stiahnuté: 106x | 17.06.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 21.3.2019

zápisnica 21.3.2019.doc Stiahnuté: 108x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 14.12.2018

zápisnica 14.12.2018.doc Stiahnuté: 115x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 20.11.2018

zápisnica 20.11.2018.doc Stiahnuté: 115x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 4.10.2018

zápisnica 4.10.2018.doc Stiahnuté: 109x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 26.7.2018

zápisnica 26.7.2018.doc Stiahnuté: 102x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 10.5.2018

zápisnica 10.5.2018.doc Stiahnuté: 103x | 22.03.2019

Pozvánky

2018
Pozvánka 26.7.2018

Pozvánka.pdf Stiahnuté: 172x | 19.07.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 22.2.2018

zápisnica 22.2.2018.doc Stiahnuté: 168x | 21.06.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 10.5.2018

zápisnica 10.5.2018.doc Stiahnuté: 166x | 21.06.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 14.12.2017

zápisnica 14.12.2017.doc Stiahnuté: 194x | 20.02.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 9.11.2017

zápisnica 9.11.2017.doc Stiahnuté: 193x | 20.02.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 21.9.2017

zápisnica 21.9.2017.doc Stiahnuté: 228x | 21.06.2018

Pozvánky

2017
Pozvánka 9.11.2017

IMG_0001.pdf Stiahnuté: 210x | 07.11.2017

Zápisnice

2017
zápisnica 8.6.2017

zápisnica 8.6.2017.doc Stiahnuté: 222x | 21.09.2017

Stránka