Obsah

Zastupiteľstvo

Zápisnice

2020
zápisnica 11.6.2020

zápisnica 11.6.2020.doc Stiahnuté: 7x | 25.06.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 5.3.2020

zápisnica 5.3.2020.doc Stiahnuté: 30x | 23.03.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 28.11.2019

zápisnica 28.11.2019.doc Stiahnuté: 31x | 31.01.2020

Zápisnice

2019
zápisnica 15.8.2019

zápisnica 15.8.2019.doc Stiahnuté: 68x | 01.10.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 13.6.2019

zápisnica 13.6.2019.doc Stiahnuté: 85x | 17.06.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 21.3.2019

zápisnica 21.3.2019.doc Stiahnuté: 92x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 14.12.2018

zápisnica 14.12.2018.doc Stiahnuté: 96x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 20.11.2018

zápisnica 20.11.2018.doc Stiahnuté: 93x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 4.10.2018

zápisnica 4.10.2018.doc Stiahnuté: 92x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 26.7.2018

zápisnica 26.7.2018.doc Stiahnuté: 82x | 22.03.2019

Zápisnice

2019
zápisnica 10.5.2018

zápisnica 10.5.2018.doc Stiahnuté: 82x | 22.03.2019

Pozvánky

2018
Pozvánka 26.7.2018

Pozvánka.pdf Stiahnuté: 150x | 19.07.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 22.2.2018

zápisnica 22.2.2018.doc Stiahnuté: 150x | 21.06.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 10.5.2018

zápisnica 10.5.2018.doc Stiahnuté: 147x | 21.06.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 14.12.2017

zápisnica 14.12.2017.doc Stiahnuté: 174x | 20.02.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 9.11.2017

zápisnica 9.11.2017.doc Stiahnuté: 168x | 20.02.2018

Zápisnice

2018
zápisnica 21.9.2017

zápisnica 21.9.2017.doc Stiahnuté: 207x | 21.06.2018

Pozvánky

2017
Pozvánka 9.11.2017

IMG_0001.pdf Stiahnuté: 189x | 07.11.2017

Zápisnice

2017
zápisnica 8.6.2017

zápisnica 8.6.2017.doc Stiahnuté: 206x | 21.09.2017

Zápisnice

2017
zápisnica 26.1.2017

zápisnica 26.1.2017.doc Stiahnuté: 284x | 07.03.2017

Stránka