Obsah

Zastupiteľstvo

Zápisnice

2023
Zápisnica 15.12.2022

zápisnica 15.12.2022.doc Stiahnuté: 2x | 26.01.2023

Pozvánky

2022
Pozvánka na zastupiteľstvo 15.12.2022

pozvánka na zastupiteľstvo 15.12.2022.doc Stiahnuté: 16x | 14.12.2022

Zápisnice

2022
zápisnica 16.11.2022

zápisnica 16.11.2022.doc Stiahnuté: 13x | 02.12.2022

Zápisnice

2022
zápisnica 29.9.2022

zápisnica 29.9.2022.doc Stiahnuté: 10x | 02.12.2022

Zápisnice

2022
zápisnica 16.6.2022

zápisnica 16.6.2022.doc Stiahnuté: 46x | 22.06.2022

Zápisnice

2022
Zápisnica 17.3.2022

zápisnica 17.3.2022.doc Stiahnuté: 46x | 14.06.2022

Pozvánky

2022
Pozvánka 16.6.2022

pozvánka na zastupiteľstvo 16.06.2022.doc Stiahnuté: 39x | 14.06.2022

Pozvánky

2022
Pozvánka 17.03.2022

pozvánka na zastupiteľstvo 17.03.2022.doc Stiahnuté: 42x | 16.03.2022

Zápisnice

2021
zápisnica 16.12.2021

zápisnica 16.12.2021.doc Stiahnuté: 58x | 22.12.2021

Zápisnice

2021
Zastupiteľstvo 23.9.2021

zápisnica 23.9.2021.doc Stiahnuté: 68x | 27.09.2021

Pozvánky

2021
pozvánka 23092021

pozvánka na zastupiteľstvo 23.09.2021.doc Stiahnuté: 86x | 20.09.2021

Zápisnice

2021
zápisnica 10.6.2021

zápisnica 10.6.2021.doc Stiahnuté: 123x | 29.07.2021

Pozvánky

2021
Zastupiteľstvo 10.6.2021

pozvánka na zastupiteľstvo 10.06.2021.doc Stiahnuté: 78x | 08.06.2021

Zápisnice

2021
zápisnica 18.3.2021

zápisnica 18.3.2021.doc Stiahnuté: 87x | 23.04.2021

Zápisnice

2020
zápisnica 10.12.2020

zápisnica 10.12.2020.doc Stiahnuté: 110x | 21.12.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 17.9.2020

zápisnica 17.9.2020.doc Stiahnuté: 170x | 24.09.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 11.6.2020

zápisnica 11.6.2020.doc Stiahnuté: 158x | 25.06.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 5.3.2020

zápisnica 5.3.2020.doc Stiahnuté: 180x | 23.03.2020

Zápisnice

2020
zápisnica 28.11.2019

zápisnica 28.11.2019.doc Stiahnuté: 184x | 31.01.2020

Zápisnice

2019
zápisnica 15.8.2019

zápisnica 15.8.2019.doc Stiahnuté: 184x | 01.10.2019

Stránka