Obsah

Kuchynský odpad

 

Od 01.01.2021 nám vzniká povinnosť  začať triediť  kuchynský odpad a obci povinnosť nájsť spôsob ako ho zneškodniť.  §81 ods.21  zákona č.79/2015 Z.z.

Do triedenia sa zápajú všetci tí ktorí:

- odpad skompostujú na vlastnom pozemku /kompostery, kopostovacie jamy na záhradách/

-  majú domáce zvieratá

- Občania, ktorí túto možnosť /kompostovanie, zvieratá/ nemajú budú mať možnosť kuchynský odpad nosiť do 120l nádob  hnedej farby označenej na zber kuchynského odpadu. Nádoby budú umiestnené pri kontajneroch na zber papiera.

 

nadoby na odpad

Jedlé oleje už spoločne triedime, 120l nádoba je umiestnená pri obecnom úrade.

Čo patrí do kuchynského odpadu a ako postupovať pri jedlých olejoch nájdete:   

  informačný leták (1.97 MB)

Upozornenie:

Nakoľko máme zlé skúsenosti so zberom jedlých olejov / nádoby boli rozmiestnené po obci a bol v nich miesto olejov komunálny odpad, jedna nádoba bola dokonca odcudzená/  budeme obdobne postupovať aj pri kuchynskom odpade.  V prípade ak sa bude v nádobe nachádzať  iný odpad ako je určený alebo nebudú nádoby dostatočne využité, budú stiahnuté do dvora obecného úradu a odpad sa bude nosiť  len v čase kedy bude sprístupnený zberný dvor.

Nakoľko ešte nemáme dodané vrecká na kuchynský odpad o možnom prevzatí nádoby a vrecka na kuchynské odpady a spustenie zberu kuchynského odpadu Vás budeme včas informovať..

Obec pre občanov zabezpečila 10l nádoby spolu s vreckami

nadoby na kuchynský odpad