Obsah

 

V rámci položky SLUŽBY Vám postupne oboznámime čo je predmetom vybavovania na Obecnom úrade, spolu s platnou legislatívou a prípadnými tlačivami.

 Obec poskytuje nasledovné služby pre občanov- sú to nasledovné oblasti:

1. Miestne dane a poplatky

3. Evidencia obyvateľov - matrika

2. Odpadové hospodárstvo

3. Źivotné prostredie

4. Stavebný úrad

5.Sociálne služby

6. Komunálne služby

7. Úsek dopravy a miestnych komunikácií