Obsah

Informácia k dani za psa

 

AK je pes chovný /držaný/ na území obce Gáň, je potrebné ho nahlásiť a podať daňové priznanie na predpísanom tlačive v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti /t.j. ak držiteľ vlastni psa staršieho ako 6 mesiacov/ podať daňové priznanie.

Držiteľ psa je taktiež povinný najneskôr do 30 dní odo dňa ZMENY alebo ZÁNIKU daňovej povinnosti /napr. zmena údajov, ktorá ma vplyv na vyrúbenie dane,  zmena chovného priestoru v obci, zmena počtu psov, úhyn psa...../ podať daňové priznanie.

 

Tlačivá  pre podanie daňového priznania k dani za psa si môže občan vyzdvihnúť na obecnom úrade v Gáni, v čase úradných hodín alebo ho získať stiahnutím z webovej stránky obce Gáň tu:

Poučenie k vyplneniu DP (2.26 MB)

Tlačivo daňového priznania obálka (724.92 kB)

Príloha pes (333.25 kB)

 

Pri podaní daňového priznania obdržíte známku, ktorá bude pridelená Vášmu psovi, ktorý by ju mal nosiť na obojku aby v prípade straty sme vedeli ľahšie dohľadať držiteľa psa.

V prípade straty alebo nevrátenia známky /z dôvodu úhynu psa/ držiteľ zaplatí pokutu vo výške 2,-€.

Vyrúbený poplatok za psa na rok   je   2,00,-€

 

V prípade ak ste si v zákonnej lehote nesplnili povinnosť môžete tak urobiť najneskôr vždy do konca 31.01. príslušného roka.

Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ /vlastník/ psa dopúšťa priestupku, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu.