Obsah

Späť

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený- voľby do orgánov obcí a samosprávnych krajov

Na základe informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru volieb, referenda a politických strán, oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - orgány samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - orgány samosprávy obcí

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť