Obsah

 Obec  dňom 05.11.2019   začala obstarávať nový územný plán obce Gáň.

V prípade ak máte návrhy alebo podnety  k pripravovanému  vypracovaniu územného plánu obce Gáň, môžte ich spolu so žiadosťou predkladať na obecný úrad v Gáni v čase úradných hodín do 06.12.2019.

V žiadosti je potrebné uviesť doterajší spôsob využitia parciel ktoré chcete riešiť v novom územnom pláne a stručne popísať nové využitie parciel. Súčasťou žiadosti musí byť aj snímka s katastrálnej mapy / vytlačená s katasterportálu/ na ktorej budú vyznačené parcely, ktoré budú predmetom riešenia v územnom pláne. 

Vyhlášku o obstarávaní najdete  verejná vyhláška - oznámenie o začatí obstarávania ÚPD - územný plán obce Gáň