Obsah

Prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - územný plán obce Gáň

 

Je dokument vyhotovený podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Dokumnet  správu o hodnotení strategického dokumentu si môžete prečítať:  Správa o hodnotení strategického dokumentu (1.56 MB)