Obsah

Objednávky 2016

 

Číslo Popis Hodnota Dátum Identifikačné údaje dodávateľa Sídlo dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala, funkcia
1/2016 Rozpočet - revitalizacia okolia kostola   11.1.2016 Staviteľstvo-architektúra s.r.o. Galanta  Ivančíková, starostka obce
2/2016 Tlač novín    21.1.2016 Mictopix s.r.o. Mostová Ivančíková, starostka obce
3/2016 PD - uzávera štátnej cesty - beh Gáňom 144,00 10.2.2016 K&Z projekt s.r.o. Topoľnica Ivančíková, starostka obce
4/2016 Letáky - Beh Gáňom 138,00 10.2.2016 Vydavateľstvo a reklamná agentúra OTO Daniš Abrahám Ivančíková, starostka obce
5/2016 Drvenie konárov a haluzí 250,00 15.2.2016 Miroslav Šimka - LESPRE Nitrianske Rudno Ivančíková, starostka obce
6/2016 Medaile a poháre - Beh Gáňom 272,03 2.3.2016 VEGA-TAKÁČ Šaľa Iančíková, starostka obce
7/2016 Terénne úpravy a rozhŕňanie hliny 696,00 2.3.2016 Regen-stav s.r.o. Veľká Mača Ivančíková, starostka obce
8/2016 Merače cukru a choleserolu 1118,29 8.3.2016 INTES Poprad s.r.o. Poprad Ivančíková, starostka obce
9/2016 Štartovné čísla a prezenty - beh Gáňom 1323,60 10.3.2016 Vydavateľstvo a reklamná agentúra Oto Daniš Abrahám Ivančíková, starostka obce
10/2016 Výškopis a polohopis areál MŠ 200,00 23.3.2016 Geodet JS s.r.o. Šintava Ivančíková, starostka obce
11/2016 Výškopis a polohopis - budova Ocú 150,00 23.3.2016 Geodet JS s.ro. Šintava Ivančíková, starostka obce
12/2016 Výškopis a polohopis - chodníky parc.č .26/2 350,00 23.3.2016 Geodet JS s.r.o. Šintava Ivančíková, starostka obce
13/2016 Zverejnenie inzerátu - voľba riaditeľky 153,12 11.4.2016 Galantsko-šaliansko Galanta Ivančíková, starostka obce
14/2016 Vykonávanie stavebného dozora - chodníky Brakoň 450,00 13.4.2016 Ing. Michal Kotman Gáň Ivančíková, starostka obce
15/2016 Tlač novín   20.4.2016 MIcropix s.r.o. Mostová Kamenová, referent
16/2016 Časomiera na beh Gáňom

300,00

22.4.2016 SOLARUM  Trenčín Ivančíková, starostka obce
17/2016 Ozvučenie podujatia - beh Gáňom 285,00 22.4.2016 Marián Šimulčík - MLS Galanta Ivančíková, starostka obce