Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

3/2022

800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Obec Gáň

28.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2/2022

2 300,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

Obec Gáň

28.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1/2022

4 740,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Gáň

21.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

13/2021

15 518,04 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Gáň

11.11.2021

Zmluva o dielo

12/2021

14 336,94 EUR

REMU s.r.o., Nová cesta 97, 925 28 Pusté Úľany

Obec Gáň

04.11.2021

Mandátna zmluva

11/2021

450,00 EUR

Komingstav s.r.o., 53, 925 31 Gáň

Obec Gáň

07.10.2021

Zmluva o pôžičke

10/2021

4 400,00 EUR

Miestna akčná skupina DUDVÁH, 137, 92532 Veľká Mača

Obec Gáň

25.06.2021

Kúpna zmluva

9/2021

14 424,00 EUR

TSM SLOVAKIA s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin

Obec Gáň

25.06.2021

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

8/2021

54,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Gáň

16.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

7/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

Obec Gáň

08.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

6/2021

3 000,00 EUR

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov- ZO JDS Gáň

Obec Gáň

26.05.2021

Kúpna zmluva

5/2021

26 448,00 EUR

TSM SLOVAKIA s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin

Obec Gáň

26.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

4/2021

1 080,00 EUR

Ing. Péteri Marian, 2045, 92700 Šaľa

Obec Gáň

25.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

3/2021

800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Obec Gáň

18.03.2021

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

2/2021

Neuvedené

DRUCKER s.r.o., 1820, 02301 Oščadnica

Obec Gáň

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1/2021

Neuvedené

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Gáň

21.01.2021

Poistná zmluva

24/2020

180,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Gáň

21.12.2020

Zmluva o výpožičke

23/2020

68 567,60 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Gáň

01.12.2020

Zmluva o pôžičke

22/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Gáň

30.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu

21/2020

2 174,40 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov

Obec Gáň

19.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

20/2020

14 845,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Gáň

29.09.2020

Mandátna zmluva

19/2020

450,00 EUR

Komingstav s.r.o., 53, 925 31 Gáň

Obec Gáň

29.09.2020

Mandátna zmluva

18/2020

450,00 EUR

Komingstav s.r.o., 53, 925 31 Gáň

Obec Gáň

29.09.2020

Zmluva o dielo

17/2020

20 391,00 EUR

Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o., 223, 925 54 Zemianske Sady

Obec Gáň

28.09.2020

Zmluva o poskytnutí daru

16/2020

5 400,00 EUR

GASTROCOOP s.r.o.

Obec Gáň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: