Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.03.2018

Zmluva o dielo

8/2018

6 729,48 EUR

REMU s.r.o.

Obec Gáň

14.03.2018

Zmluva o dielo

9/2018

6 766,80 EUR

REMU s.r.o.

Obec Gáň

20.03.2018

Kúpna zmluva

10/2018

Neuvedené

Obec Gáň

PD Hrušov,Hrušov 1147,92502,Dolné Saliby

20.03.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

11/2018

225,00 EUR

Obec Gáň

PhDr. Lenka Pavlíková

26.03.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

12/2018

270,00 EUR

Obec Gáň

Mgr. Zuzana Litviaková

26.03.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

13/2018

66 047,66 EUR Šesťdesiatšesťtisícštyridsaťsedem eur a 66/100 centov

Obec Gáň

Pôdohospodárska platobná agentúra

12.04.2018

Zmluva o usporiadaní registratúrnych záznamov

14/2018

1 440,00 EUR

Bc. Simona Munková - REGIS

Obec Gáň

12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

15/2018

195,00 EUR

Obec Gáň

Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová

12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

16/2018

150,00 EUR

Obec Gáň

Monika Mikleová

12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

17/2018

285,00 EUR

Obec Gáň

Hildegarda Pokreis

02.05.2018

Zmluva o dielo 02/2018

18/2018

4 879,75 EUR

Obec Gáň

Mgr. art. Martin Šmigrovský

15.05.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

19/2018

Neuvedené

Obec Gáň

NATUR-PACK,a.s.

12.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

20/2018

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Gáň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho 36, 03601 Martin

27.06.2018

Mandátna zmluva

21/2018

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

04.07.2018

Zmluva o dielo

22/2018

111 248,12 EUR

Obec Gáň

Parmélia - VM s.r.o.

04.07.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

23/2018

250,00 EUR

BK ADVO PARTNERS s.r.o.

Obec Gáň

13.07.2018

Mandátna zmluva

24/2018

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

19.07.2018

Zmluva o dielo

25/2018

118 734,38 EUR

Obec Gáň

Zemné a stavebné práce Ščasný

26.07.2018

Mandátna zmluva

26/2018

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

05.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

27/2018

1 020,00 EUR

Obec Gáň

Ing. Péteri Marian

10.10.2018

Zmluva o dielo

28/2018

136 898,40 EUR

Obec Gáň

Zemné a stavebné práce Ščasný

15.10.2018

Mandátna zmluva

29/2018

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

05.12.2018

Zmluva o spolupráci

30/2018

500,00 EUR

fNOVÉ ČESKO nadačný fond

Obec Gáň

05.12.2018

Dodatok k zmluve o právnych službách

31/2018

300,00 EUR

BK ADVO PARTNERS s.r.o.

Obec Gáň

08.01.2019

Mandátna zmluva

1/2019

348,00 EUR

Ladislav Bús

Obec Gáň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: