Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Zmluva o dielo

11/2019

30 135,22 EUR

Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o., 223, 925 54 Zemianske Sady

Obec Gáň

24.04.2019

Mandátna zmluva

10/2019

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

01.04.2019

Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov DPO

9/2019

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gáň

13.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

8/2019

90,78 EUR

Mesto Sereď

Obec Gáň

05.02.2019

zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

7/2019

2 000,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

Obec Gáň

01.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2019

10 800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Obec Gáň

30.01.2019

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

5/2019

3 000,00 EUR

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov- ZO JDS Gáň

Obec Gáň

29.01.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2019

8 110,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Gáň

29.01.2019

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

3/2019

3 700,00 EUR

Mládež Gáň

Obec Gáň

22.01.2019

Zmluva o výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov

2/2019

990,00 EUR

FAIR MINDs.r.o.

Obec Gáň

08.01.2019

Mandátna zmluva

1/2019

348,00 EUR

Ladislav Bús, 221, 92504 Tomášikovo

Obec Gáň

05.12.2018

Dodatok k zmluve o právnych službách

31/2018

300,00 EUR

BK ADVO PARTNERS, s.r.o., Štúrova 884, 927 15 Šaľa

Obec Gáň

05.12.2018

Zmluva o spolupráci

30/2018

500,00 EUR

fNOVÉ ČESKO nadačný fond

Obec Gáň

15.10.2018

Mandátna zmluva

29/2018

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

10.10.2018

Zmluva o dielo

28/2018

136 898,40 EUR

Obec Gáň

Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o., 223, 925 54 Zemianske Sady

05.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

27/2018

1 020,00 EUR

Obec Gáň

Ing. Péteri Marian, 2045, 92700 Šaľa

26.07.2018

Mandátna zmluva

26/2018

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

19.07.2018

Zmluva o dielo

25/2018

118 734,38 EUR

Obec Gáň

Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o., 223, 925 54 Zemianske Sady

13.07.2018

Mandátna zmluva

24/2018

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

04.07.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

23/2018

250,00 EUR

BK ADVO PARTNERS, s.r.o., Štúrova 884, 927 15 Šaľa

Obec Gáň

04.07.2018

Zmluva o dielo

22/2018

111 248,12 EUR

Obec Gáň

PARMELIA - VM, s.r.o., 531, 92532 Veľká Mača

27.06.2018

Mandátna zmluva

21/2018

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

12.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

20/2018

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Gáň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho 36, 03601 Martin

15.05.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

19/2018

Neuvedené

Obec Gáň

NATUR-PACK,a.s.

02.05.2018

Zmluva o dielo 02/2018

18/2018

4 879,75 EUR

Obec Gáň

Mgr. art. Martin Šmigrovský

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: