Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov

27/2019

768,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Gáň

29.11.2019

Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie ÚPD

28/2019

4 828,00 EUR

REAL-K s.r.o., Ľudovít Kubica

Obec Gáň

17.12.2019

Dodatok k zmluve o dielo

29/2019

Neuvedené

Premier Consulting EU s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

Obec Gáň

19.12.2019

Dodatok č. 5 k zvozu a vývozu TKO

30/2019

Neuvedené

FCC Trnava

Obec Gáň

08.01.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1/2020

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Gáň

23.01.2020

Zmluva o dielo

2/2020

22 800,00 EUR

Zemné a stavebné práce Ščasný

Obec Gáň

24.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002851 o poskytnutí dotácie zo ŠR

3/2020

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

4/2020

6 080,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5/2020

2 800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

6/2020

1 500,00 EUR

RODINA A PRIATELIA o.z.

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

7/2020

3 300,00 EUR

Mládež Gáň

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

8/2020

2 000,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

9/2020

3 000,00 EUR

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov- ZO JDS Gáň

Obec Gáň

03.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

10/2020

3 000,00 EUR Tritísic

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gáň

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

11/2020

1 080,00 EUR

Ing. Péteri Marian

Obec Gáň

14.04.2020

dodatok č. 1 k licenčnej zmluve

12/2020

16,20 EUR

3Wslovakia s.r.o.

Obec Gáň

13.07.2020

Servisná zmluva

13/2020

504,00 EUR Päťstoštyri

JD ROZHLASY SK s.r.o.

Obec Gáň

05.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu

14/2020

15,00 EUR Pätnásť

ESPIK Group s.r.o.

Obec Gáň

18.08.2020

Zmluva o dielo

15/2020

40 717,58 EUR

Ing. Ľubomír Sedláček

Obec Gáň

28.09.2020

Zmluva o poskytnutí daru

16/2020

5 400,00 EUR

GASTROCOOP s.r.o.

Obec Gáň

29.09.2020

Zmluva o dielo

17/2020

20 391,00 EUR

Zemné a stavebné práce Ščasný

Obec Gáň

29.09.2020

Mandátna zmluva

18/2020

450,00 EUR

Komingstav s.r.o.

Obec Gáň

29.09.2020

Mandátna zmluva

19/2020

450,00 EUR

Komingstav s.r.o.

Obec Gáň

19.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

20/2020

14 845,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Gáň

30.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu

21/2020

2 174,40 EUR

ESPIK Group s.r.o.

Obec Gáň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: