Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2018

Mandátna zmluva

26/2018

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

19.07.2018

Zmluva o dielo

25/2018

118 734,38 EUR

Obec Gáň

Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o., 223, 925 54 Zemianske Sady

13.07.2018

Mandátna zmluva

24/2018

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

04.07.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

23/2018

250,00 EUR

BK ADVO PARTNERS, s.r.o., Štúrova 884, 927 15 Šaľa

Obec Gáň

04.07.2018

Zmluva o dielo

22/2018

111 248,12 EUR

Obec Gáň

PARMELIA - VM, s.r.o., 531, 92532 Veľká Mača

27.06.2018

Mandátna zmluva

21/2018

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

12.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

20/2018

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Gáň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho 36, 03601 Martin

15.05.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

19/2018

Neuvedené

Obec Gáň

NATUR-PACK,a.s.

02.05.2018

Zmluva o dielo 02/2018

18/2018

4 879,75 EUR

Obec Gáň

Mgr. art. Martin Šmigrovský

12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

17/2018

285,00 EUR

Obec Gáň

Hildegarda Pokreis

12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

16/2018

150,00 EUR

Obec Gáň

Monika Mikleová

12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

15/2018

195,00 EUR

Obec Gáň

Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová

12.04.2018

Zmluva o usporiadaní registratúrnych záznamov

14/2018

1 440,00 EUR

Bc. Simona Munková - REGIS

Obec Gáň

26.03.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

13/2018

66 047,66 EUR Šesťdesiatšesťtisícštyridsaťsedem eur a 66/100 centov

Obec Gáň

Pôdohospodárska platobná agentúra

26.03.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

12/2018

270,00 EUR

Obec Gáň

Mgr. Zuzana Litviaková

20.03.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

11/2018

225,00 EUR

Obec Gáň

PhDr. Lenka Pavlíková

20.03.2018

Kúpna zmluva

10/2018

Neuvedené

Obec Gáň

PD Hrušov,Hrušov 1147,92502,Dolné Saliby

14.03.2018

Zmluva o dielo

9/2018

6 766,80 EUR

REMU s.r.o., Nová cesta 97, 925 28 Pusté Úľany

Obec Gáň

14.03.2018

Zmluva o dielo

8/2018

6 729,48 EUR

REMU s.r.o., Nová cesta 97, 925 28 Pusté Úľany

Obec Gáň

27.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

7/2018

1 900,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

Obec Gáň

21.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

6/2018

4 300,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Gáň

21.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5/2018

1 000,00 EUR

Katolícka jednota Slovenska

Obec Gáň

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

4/2018

20 800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Obec Gáň

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

3/2018

3 000,00 EUR

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov- ZO JDS Gáň

Obec Gáň

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2/2018

9 200,00 EUR

FK Slovan Gáň

Obec Gáň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: