Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

17/2018

285,00 EUR

Obec Gáň

Hildegarda Pokreis

12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

16/2018

150,00 EUR

Obec Gáň

Monika Mikleová

12.04.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

15/2018

195,00 EUR

Obec Gáň

Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová

12.04.2018

Zmluva o usporiadaní registratúrnych záznamov

14/2018

1 440,00 EUR

Bc. Simona Munková - REGIS

Obec Gáň

26.03.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

13/2018

66 047,66 EUR Šesťdesiatšesťtisícštyridsaťsedem eur a 66/100 centov

Obec Gáň

Pôdohospodárska platobná agentúra

26.03.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

12/2018

270,00 EUR

Obec Gáň

Mgr. Zuzana Litviaková

20.03.2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

11/2018

225,00 EUR

Obec Gáň

PhDr. Lenka Pavlíková

20.03.2018

Kúpna zmluva

10/2018

Neuvedené

Obec Gáň

PD Hrušov,Hrušov 1147,92502,Dolné Saliby

14.03.2018

Zmluva o dielo

9/2018

6 766,80 EUR

REMU s.r.o., Nová cesta 97, 925 28 Pusté Úľany

Obec Gáň

14.03.2018

Zmluva o dielo

8/2018

6 729,48 EUR

REMU s.r.o., Nová cesta 97, 925 28 Pusté Úľany

Obec Gáň

27.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

7/2018

1 900,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

Obec Gáň

21.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

6/2018

4 300,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Gáň

21.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5/2018

1 000,00 EUR

Katolícka jednota Slovenska

Obec Gáň

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

4/2018

20 800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Obec Gáň

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

3/2018

3 000,00 EUR

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov- ZO JDS Gáň

Obec Gáň

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2/2018

9 200,00 EUR

FK Slovan Gáň

Obec Gáň

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1/2018

3 700,00 EUR

Mládež Gáň

Obec Gáň

05.02.2018

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

39/2017

Neuvedené

Obec Gáň

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava

19.01.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o zvoze a skladovaní odpadu

38/2017

83,04 EUR Osemdesiattri

Obec Gáň

FCC Trnava

18.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1582017

37/2017

2 243,20 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

01.12.2017

Zmluva o dielo

36/2017

37,00 EUR

SHR - VEGET s.r.o.

Obec Gáň

16.11.2017

Servisná zmluva č. SA-224-2017

35/2017

360,00 EUR

COM-KLIMA s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

Obec Gáň

16.11.2017

Zmluva o dielo č. SA-224-2017

34/2017

11 100,00 EUR Jedenásťtisíc sto

COM-KLIMA s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

Obec Gáň

08.11.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie...

33/2017

60,00 EUR

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

08.11.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ..

32/2017

50,00 EUR

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: