Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5/2018

1 000,00 EUR

Katolícka jednota Slovenska

Obec Gáň

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

4/2018

20 800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Obec Gáň

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

3/2018

3 000,00 EUR

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov- ZO JDS Gáň

Obec Gáň

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2/2018

9 200,00 EUR

FK Slovan Gáň

Obec Gáň

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1/2018

3 700,00 EUR

Mládež Gáň

Obec Gáň

05.02.2018

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

39/2017

Neuvedené

Obec Gáň

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava

19.01.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o zvoze a skladovaní odpadu

38/2017

83,04 EUR Osemdesiattri

Obec Gáň

FCC Trnava

18.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1582017

37/2017

2 243,20 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

01.12.2017

Zmluva o dielo

36/2017

37,00 EUR

SHR - VEGET s.r.o.

Obec Gáň

16.11.2017

Servisná zmluva č. SA-224-2017

35/2017

360,00 EUR

COM-KLIMA s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

Obec Gáň

16.11.2017

Zmluva o dielo č. SA-224-2017

34/2017

11 100,00 EUR Jedenásťtisíc sto

COM-KLIMA s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

Obec Gáň

08.11.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie...

33/2017

60,00 EUR

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

08.11.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ..

32/2017

50,00 EUR

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

08.11.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ...

31/2017

20,00 EUR

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

17.10.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

30/2017

Neuvedené

Michaela Lanczová

Obec Gáň

17.10.2017

Zmluva o prevode vlastníckeho práva a o zriadení vecného bremena

29/2017

11 880,00 EUR Jedenásťtisícosomstoosemdesiat

Obec Gáň

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

26.09.2017

Mandátna zmluva

28/2017

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

18.09.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

27/2017

Neuvedené

Obec Gáň

PD Hrušov, Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby

18.09.2017

Dodatok ku kúpnej zmluve

26/2017

Neuvedené

Obec Gáň

PD Hrušov, Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby

08.09.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

25/2017

Neuvedené

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

16.08.2017

Zmluva o dielo č. 1582017

24/2017

64 787,95 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

24.07.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd

23/2017

Neuvedené

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

17.07.2017

Mandátna zmluva

22/2017

450,00 EUR Štyristopäťdesita

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

06.07.2017

zmluva o dielo č. 472017

21/2017

39 928,44 EUR Tridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťosem

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

13.06.2017

Zmluva o dielo

20/2017

4 271,03 EUR Štyritisícdvestosedemdesiatjedeneur

Obec Gáň

PARMELIA - VM, s.r.o., 531, 92532 Veľká Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: