Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie

15/2017

60,00 EUR

Obec Gáň

SWAN a.s., Borská 6, 84104 Bratislava

09.03.2017

Mandátna zmluva

14/2017

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

09.03.2017

Zmluva o dielo 02/2017

13/2017

3 982,00 EUR

Obec Gáň

Mgr. František Šmigrovský

23.02.2017

Zmluva o dielo+dodatok č. 1

12/2017

123 922,88 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

15.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

11/2017

2 500,00 EUR

Obec Gáň

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

15.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

10/2017

1 900,00 EUR

Obec Gáň

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

08.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

9/2017

3 000,00 EUR

Obec Gáň

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov- ZO JDS Gáň

08.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

8/2017

5 680,00 EUR

Obec Gáň

Dobrovoľný hasičský zbor

06.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

7/2017

7 950,00 EUR

Obec Gáň

FK Slovan Gáň

06.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

6/2017

3 700,00 EUR

Obec Gáň

Mládež Gáň

02.02.2017

Zmluva o dielo

5/2017

865,00 EUR

Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., 56, 941 04 Mojzesovo

Obec Gáň

23.01.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

4/2017

460,00 EUR

EKOTEC spol. s r.o.

Obec Gáň

18.01.2017

Zmluva o uverejnení inzercie

3/2017

60,00 EUR

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 82108 Bratislava

Obec Gáň

05.01.2017

Zmluva o dielo

2/2017

37,00 EUR

SHR - VEGET s.r.o.

Obec Gáň

03.01.2017

Mandátna zmluva

1/2017

180,00 EUR

Ladislav Bús, 221, 92504 Tomášikovo

Obec Gáň

30.11.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

4/206

0,00 EUR

Pannon Food Slovakia s.r.o.

Obec Gáň

30.11.2016

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

3/2016

11 386,99 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

29.08.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2/2016

13 104,45 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

18.07.2016

Nájomná zmluva č. 814636002-7-2016

1/2016

100,00 EUR

Obec Gáň

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: