Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.02.2018

69/2017

Návrh a tlač vianočných pozdravov

85,20 EUR

Oto Daniš - vydavateľstvo a reklamná agentúra, 129, 92545 Abrahám

Obec Gáň

20.02.2018

68/2017

Objednávka stroja pre MŠ - so strúhacími kotúčmi a rezacími kotúčmi

754,68 EUR

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Gáň

20.02.2018

67/2017

Vianočné poukážky pre dôchodcov

1 380,00 EUR

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 92401 Galanta

Obec Gáň

20.02.2018

66/2017

Vyhotovenie PD - rekonštrukcia chodníkov časť hl. ulice

1 728,00 EUR

Kováč Architects s.r.o., štvrť SNP 997, 924 01 Galanta

Obec Gáň

20.02.2018

65/2017

Výcvik na protiplynovom polygóne

Neuvedené

SLOVNAFT a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412,Bratislava

Obec Gáň

20.02.2018

64/2017

Kontrola a čistenie komínov

165,00 EUR

D&D Company s.r.o., 36, 925 32 Veľká Mača

Obec Gáň

20.02.2018

63/2017

Napojenie na verejný vodovod pre novostavbu - LESART

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Gáň

20.02.2018

62/2017

Výroba a dodávky roštov pred KD

971,80 EUR

TLG POROROŠTY s.r.o., Mikoviniho 12, 917 71 Trnava

Obec Gáň

20.02.2018

61/2017

Zameranie - výškopis a polohopis dvora KD

Neuvedené

GEODET - JS s.r.o., Šintava 666, 92551 Šintava

Obec Gáň

20.02.2018

60/2017

Vyhotovenie geometrického plánu uloženia chráničky

Neuvedené

GEODET - JS s.r.o., Šintava 666, 92551 Šintava

Obec Gáň

20.02.2018

59/2017

Servisná prehliadka v objektoch v správe obce

558,00 EUR

GASENERG spol. s r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava

Obec Gáň

20.02.2018

58/2017

Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenie v objektov obce

972,00 EUR

GASENERG spol. s r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava

Obec Gáň

20.02.2018

57/2017

Kurz prvej pomoci pre členov DHZO

Neuvedené

Slovenský Červený kríž, Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky

Obec Gáň

20.02.2018

56/2017

Napojenie na verejný vodovod pre novostavbu: Lanczová

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Gáň

20.02.2018

55/2017

Dodanie a tlač tričiek "Klub dôchodcov"

Neuvedené

Oto Daniš - vydavateľstvo a reklamná agentúra, 129, 92545 Abrahám

Obec Gáň

20.02.2018

54/2017

Napojenie na verejný vodovod

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Gáň

07.09.2017

53/2017

Vytýčenie telekomunikačných sietí

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Gáň

07.09.2017

52/2017

Vytýčenie plynárenských zariadení

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava

Obec Gáň

07.09.2017

51/2017

Poskytovanie služieb "Digitálnej kancelárie IIS MIS"

600,00 EUR

A.V.I.S. spol. s r.o., Drobného 27, 84101 Bratislava

Obec Gáň

07.09.2017

50/2017

Vytýčenie verejného vodovodu+prípojky a kanalizačnej prípojky z dôvodu realizácie rekonštrukcie chod

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Gáň

07.09.2017

49/2017

Čistenie postielok v MŠ

210,00 EUR

ADI TRADE s.r.o., 1302, 92401 Galanta

Obec Gáň

07.09.2017

48/2017

Realizácia zabezpečovacieho systému do objektu klubovne

1 040,32 EUR

Ľuboš Jambor, Pažitná 44, 91701 Trnava

Obec Gáň

07.09.2017

47/2017

Realizácia zabezpečovacieho systému v objekte DS

880,34 EUR

Ľuboš Jambor, Pažitná 44, 91701 Trnava

Obec Gáň

07.09.2017

46/2017

Obedy pre letný tábor II. turnus

388,80 EUR

Slovfruko s.r.o.

Obec Gáň

07.09.2017

45/2017

Výstroj pre DHZO v zmysle cenovej ponuky

4 950,30 EUR

PYROKOMPLET s.r.o., 24, 92591 Kráľová nad Váhom

Obec Gáň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: