Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

9/2020

3 000,00 EUR

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov- ZO JDS Gáň

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

8/2020

2 000,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

7/2020

3 300,00 EUR

Mládež Gáň

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

6/2020

1 500,00 EUR

RODINA A PRIATELIA o.z.

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5/2020

2 800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Obec Gáň

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

4/2020

6 080,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Gáň

24.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002851 o poskytnutí dotácie zo ŠR

3/2020

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Gáň

23.01.2020

Zmluva o dielo

2/2020

22 800,00 EUR

Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o., 223, 925 54 Zemianske Sady

Obec Gáň

08.01.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1/2020

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Gáň

19.12.2019

Dodatok č. 5 k zvozu a vývozu TKO

30/2019

Neuvedené

FCC Trnava

Obec Gáň

17.12.2019

Dodatok k zmluve o dielo

29/2019

Neuvedené

Premier Consulting EU s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

Obec Gáň

29.11.2019

Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie ÚPD

28/2019

4 828,00 EUR

REAL-K s.r.o., Ľudovít Kubica

Obec Gáň

28.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov

27/2019

768,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 92506 Čierna Voda

Obec Gáň

05.11.2019

Zmluva o pôžičke

26/2019

769,57 EUR

Miestna akčná skupina DUDVÁH, 137, 92532 Veľká Mača

Obec Gáň

05.11.2019

Zmluva o dielo

25/2019

13 800,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 71 Trnava

Obec Gáň

04.11.2019

Mandátna zmluva

24/2019

3 300,00 EUR

T-TEAM s.r.o., arch. a proj. kancelária, Lomonosovova 6, 917 01 Trnava

Obec Gáň

20.09.2019

Zmluva o poskytovaní technickej služby

23/2019

600,00 EUR

Vladimír Psota-ProfiSecSK

Obec Gáň

02.09.2019

Mandátna zmluva

22/2019

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

02.09.2019

Mandátna zmluva

21/2019

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

02.09.2019

Zmluva o dielo

20/2019

113 486,50 EUR

REMU s.r.o., Nová cesta 97, 925 28 Pusté Úľany

Obec Gáň

16.08.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

19/2019

1,00 EUR

AIRNET s.r.o., 240, 920 52 Siladice

Obec Gáň

16.08.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

18/2019

1,00 EUR

AIRNET s.r.o., 240, 920 52 Siladice

Obec Gáň

07.08.2019

Zmluva o dielo

17/2019

151 833,06 EUR

Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o., 223, 925 54 Zemianske Sady

Obec Gáň

06.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu

16/2019

40,00 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov

Obec Gáň

01.08.2019

Dodatok č. 4 k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu

15/2019

18,00 EUR

FCC Trnava

Obec Gáň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: