Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2017

Zmluva o dielo č. SA-224-2017

34/2017

11 100,00 EUR Jedenásťtisíc sto

COM-KLIMA s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

Obec Gáň

08.11.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie...

33/2017

60,00 EUR

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

08.11.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ..

32/2017

50,00 EUR

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

08.11.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ...

31/2017

20,00 EUR

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

17.10.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

30/2017

Neuvedené

Michaela Lanczová

Obec Gáň

17.10.2017

Zmluva o prevode vlastníckeho práva a o zriadení vecného bremena

29/2017

11 880,00 EUR Jedenásťtisícosomstoosemdesiat

Obec Gáň

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

26.09.2017

Mandátna zmluva

28/2017

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

18.09.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

27/2017

Neuvedené

Obec Gáň

PD Hrušov,Hrušov 1147,92502,Dolné Saliby

18.09.2017

Dodatok ku kúpnej zmluve

26/2017

Neuvedené

Obec Gáň

PD Hrušov,Hrušov 1147,92502,Dolné Saliby

08.09.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

25/2017

Neuvedené

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

16.08.2017

Zmluva o dielo č. 1582017

24/2017

64 787,95 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

24.07.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd

23/2017

Neuvedené

Obec Gáň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

17.07.2017

Mandátna zmluva

22/2017

450,00 EUR Štyristopäťdesita

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

06.07.2017

zmluva o dielo č. 472017

21/2017

39 928,44 EUR Tridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťosem

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

13.06.2017

Zmluva o dielo

20/2017

4 271,03 EUR Štyritisícdvestosedemdesiatjedeneur

Obec Gáň

PARMELIA - VM, s.r.o., 531, 92532 Veľká Mača

31.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

19/2017

5 000,00 EUR Päťtisíceur

Obec Gáň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

24.05.2017

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

18/2017

11 000,00 EUR Jedenásťtisíc

Obec Gáň

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

12.05.2017

Zmluva o dielo

17/2017

17 924,26 EUR Sedemnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri

Scanlock International spol. s r.o.

Obec Gáň

17.03.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

16/2017

1 020,00 EUR

Obec Gáň

Ing. Péteri Marian, 2045, 92700 Šaľa

17.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie

15/2017

60,00 EUR

Obec Gáň

SWAN a.s., Borská 6, 84104 Bratislava

09.03.2017

Mandátna zmluva

14/2017

450,00 EUR

Ing. Michal Kotman

Obec Gáň

09.03.2017

Zmluva o dielo 02/2017

13/2017

3 982,00 EUR

Obec Gáň

Mgr. František Šmigrovský

23.02.2017

Zmluva o dielo+dodatok č. 1

12/2017

123 922,88 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Gáň

15.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

11/2017

2 500,00 EUR

Obec Gáň

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

15.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

10/2017

1 900,00 EUR

Obec Gáň

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Gáň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: