Obsah

PORUCHY

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

  • Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 0850/111 727

 

  • Západoslovenské energetické závody a.s. Bratislava 0800/111 567

 

  • Západosloveská vodárenská spoločnosť š.p. oz Galanta:
    -porucha na vodovode alebo kanalizácii  031/773 77 00